Dolmetscherin / ▄bersetzerin Deutsch - Englisch - Tagalog

Impressum
© 2013

 

Philippinen

lulu headerLOURDES MANLUNGAT-RUDOLPH
DOLMETSCHERIN / ▄BERSETZERIN
Deutsch - Englisch - Tagalog

 

palmen1

select language
Deutsch  Tagalog  English
Start
P┴GS└SALIN

Bilang Opisyal na Tagapagsalin/Tagapagpaliwanag sa Pinakamataas na Husgado sa Kiel, may kapangyarihan akong isalin sa ibang wika at timbrehan ang inyong mga dokumento, papeles o kaya sulat. May kapangyarihan din akong magpaliwanag sa aleman, englis at tagalog sa kasalan, kontrata, mga kaso sa korte, pagtatanong ng mga saksi, at kahit anong klaseng kaso. Padalhan lang ninyo ako ng E-mail, ng maikling sulat o kaya tawagan ninyo ako sa telepono.

* Libro ng pagsasalin sa tatlong wika (pangdalubhasang Libro)

* Ang uri ng Librong ito ay pinakauna sa buong mundo!
* Madalang ang uri at limitado ang limbag nito!

Unang Limbag, 1996 ISBN: 3-89407-094-3

Ë┘╔Ď>> DKMNT GUINNESS WORLD RECORDS

Ang Aklat na ito ay inihayag sa pandaigdig na Saluan ng mga Aklat sa Frankfurt, Alemanya noong ika-5 hanggang ika-10 ng Oktubre, 1994. Ang nilalaman ay humigit-kumulang sa 23,000 isinalin na mga salita na nakalimbag sa 300 Pahina.

Paghahandog
Ang panghabang-buhay na gawang ito ay mananatili, habang ang mga taong nagsasalita ng wikang ito ay nabubuhay, bale, maraming daang taon. Kaya gusto kong ihandog ang kabuoan at kalahatan ng Aklat na Pangdalubhasang ito, sa aking mga anak: Alexander, Benjamin at si Stephan! Sa pag-asa na itutuloy nila na ilabas ang mga susunod pang labas nitong pinakaunang Aklat na Pangdalubhasa, hanggang sa mga susunod na makabatas na inaapo ng aming pamilya.

Inihahandog ko rin ang panghabang-buhay na gawang ito sa mga mahal kong magulang, na matagal ng namatay. Wala ako sa kinalalagayan kong ito ngayon, kung hindi sa kanila. Utang ko ang buong buhay ko sa aking mga magulang.

Pagpapasalamat
Gusto kong matapat na pasalamatan sa gawing ito, ang aking esposo na si Achim Rudolph, sa kanyang walang kapagurang pagtulong. Ang buong puso kong pasasalamat din, sa aking mga biyenan, na sina Theo at Edith Rudolph, sa kanilang pagtulong sa akin at sa aking pamilya. Pangwakas, ay ang aking pasasalamat sa aking pamangkin, na si Virginia Semmler, na palaging nakahandang kumilos, kapag kinakailangan ko ang kanyang tulong, nauukol sa mga kasabihan sa Tagalog.

*********************************

Bilang ina ng tatlong bata, bilang malayang Opisyal na Tagapagpaliwanag/Tagasalin at bilang Pangulo ng Kapisanan ng Aleman at Filipino sa Kiel, hanggang 1995, ay hindi madali sa akin na hatiin ang aking oras. Pero dahilan sa tulong ng mga mahal kong pamilya, ay nakaya kong maging katotohanan ang aking panghabang-buhay na gawa.

 

 

Lourdes Manlungat Rudolph
Dorfstrasse 22
D-24107 Quarnbek OT Stampe
Tel./Fax: 0 43 40 - 81 41 - mobil 0151 216 32 575
email: info@pilipino.de